אודות האולפנה

מי אנחנו?
האולפנה היא חממה לגידול אישי ורוחני תוך דגש על פיתוח האישיות והכוחות של כל בת, כאשר הצוות החינוכי והלימודי עמל על מתן כלים, אמון והכוונה בדרך זו. החרות המחשבתית משולבת יחד עם נאמנות להלכה ולרוח ישראל סבא, ויחד, הן שיוצרות את האווירה הייחודית.
באולפנה תוכנית לימודים ברמה גבוהה יחד עם יחס פתוח בין הבנות לצוות החינוכי. האווירה היא ביתית, ישנם קשרים חמים בין הכיתות השונות והבנות הן חלק דינמי ומשפיע בעיצוב האווירה ובעשייה הפנימית.
 
 האני מאמין שלנו:
האולפנה יונקת מתורת החסידות על גווניה השונים ומתורתו של הרב קוק ומחפשת ליישם תורות אלו ע"י בניית יחיד המעורה וערב לכלל ישראל ולארץ ישראל. ההתרחשות באולפנא דינמית, ודורשת התייחסות יומיומית לעומד על הפרק, תגובות למהלכים מדיניים, תגובות ל"דעת תורה" ממגוונים שונים ועוד. ייחודה של האולפנא הוא בנכונות להיכנס לדיונים מעמיקים עם כל תלמידה בשאלות אישיות וכלליות.
 
 
לימודים:
תכנית הלימודים באולפנא מכשירה את הבנות לבחינות הבגרות העיונית בכל המקצועות וברמה גבוהה. קיימות מגמות שונות לבחירתן של הבנות, כל זאת תחת פיקוחו של משרד החינוך.
תכנית לימודי הקדש מבטאת את דרכנו בלימוד המשמעות האמונית-נפשית, בחיפוש הפנימיות וביצירת הקשר האישי עם החומר הנלמד. התכנית אף משלבת הכרות רב-תחומית בנושא המקדש.
לימודי החול נלמדים מתוך רצון להטביע את הקודש והפנימיות במקצועות השונים, כגון בתוכנית: "חכמת שלמה" – שהיא תכנית ייחודית להרחבת עושר הדעת.
 
התכנית החברתית
"לחיות עם הזמן" הוא עקרון היסוד (ע"פ אדמו"ר הזקן), המלווה אותנו בגיבוש התכנית החברתית לאורך השנה כולה. זוהי נשמת אפה של החויה באולפנא.
התוכנית מהווה מנוף משמעותי בבנין האישיות, וזאת באמצעות הבנה חוייתית של ענינו של כל חודש ופיתוח הנושא ע"י פעילות חברתית, סדנאות מודרכות וחוגים.
כלומר: בכל שנה נבחר נושא עיקרי ובכל חודש מתמקד המבט באחד מענפי אותו נושא.
הפועל היוצא של החויה ברגש – הוא העשיה, ובתחומיה יוצאות הבנות להתנדבות בקהילה, להפצת יהדות וחסידות באפיקים שונים ולתרומה לעם ישראל בארצו בכל עניני הכלל ע"פ צרכי השעה.
בנוסף לכך, משולבים בשעות אחה"צ חוגים – שמטרתם פיתוח אישיותה של הבת ורגישות לעולמה הפנימי וכשרונותיה. עד כה פעלו באולפנא – סנדאות כתיבה, חוג גיטרה, הרכב מוזיקלי, חוג דרמה וחוג חסידות. ובע"ה עוד היד נטויה.
 
 
 
 
"מסגרת האולפנה מיועדת לבנות המחפשות לחשוב,
לבחור וליצור בתוך עולמן הפנימי בדרך לעבודת ה' אמיתית"

פרטים כלליים

פרטי התקשרות