לימוד קודש מעורב

שאלה: 

האם מותר ללכת ללימוד קודש מעורב?(שיעור שמעבירים לנוער מעורב..) 
 
תשובה:
באופן עקרוני אם יושבים בנפרד ולא זה מול זה,אלא זה בצד זה כאשר העינים נשואות למעביר השיעור לכאורה אין איסור. ובודאי יותר טוב כאשר הבנים יושבים מקדימה והבנות מאחור, ועוד יותר טוב כאשר ישנה מחיצה המפרידה בין הבנים לבנות. 
 אך כל זה ברמה העקרונית. אך למעשה אם מדובר בשיעור קבוע עם משתתפים קבועים, קשה מאוד להפריד בין השיעור לבין המפגשים הספונטנים (והפחות ספוטנים…) לפני השיעור ולאחריו. ואם מדובר בשיעור מעין זה אין כל הבדל בין שיעור לתנועה מעורבת וקשה מאוד מליזהר מאיסור "לפני עיור", "ולא תתורו אחרי עיניכם" ושאר מרעין בישין. כאמור כל זה אמור בשיעור קבוע. אבל בשיעור מזדמן, ומקפידים לא להפגש ולא לשוחח לפני השיעור או לאחריו, ובפרט אם ישנן כניסות נפרדות ואין הבנים והבנות נתקלים זה בזה אין כל חשש, "והלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות".