יחוד עם קרובים

שאלה: אילו איסורי נגיעה וייחוד קיימים עם דודים ובני דודים?
תשובה:
גם עם בני דודים יש לשמור על איסור של נגיעה בין איש לאישה וכן לגבי יחוד. הם הרי מותרים אפילו להינשא.