נוספה חומרה חדשה

שאלה: הורי אינם מקפידים על חלב נוכרי. אני רוצה להחמיר. האם יש מקום לכך?
תשובה:
אם זה חלב נוכרי האסור לכל הדעות, את חייבת להקפיד בכך ואין זו חומרא כלל. אולם גם אם ההורים אוכלים חלב נוכרי על פי הדעות המתירות (כגון המתירים אבקת חלב נוכרי, או לדעת האגרות משה המתיר חלב נוכרי בארצות מסודרות שיש בהן פיקוח תעשייתי ובריאותי), ראוי להחמיר, כיוון שגם הדעות המתירות סברו שראוי לירא שמים להחמיר על עצמו. אבל מתוך שלום ושלווה עם ההורים.