סלולרי כשר

שאלה: האם יש חובה להשתמש בטלפון סלולרי במסלול כשר?
תשובה:
אמנם אין חובה להשתמש במסלול כשר לפלאפון, מכיוון שאין בדורנו יכולת לחדש גזרות, ובוודאי אין תקנת הציבור מחייבת אלא אם השתתפו בה רוב מניין ובניין של חכמי ישראל. 
אמנם חובה על האדם להתרחק מן העבירה ולעשות סייג ומשמרת לעצמו כדי לא להגיע "לא לידי נסיון ולא לידי בזיון" ח"ו, לכן ראוי למצוא מכשירי פלאפון שלא יגרמו לאדם להכשל בדברי הבל וכל שכן בדברי איסור ה' ישמרנו. ומכיוון שלצערנו אכן הדבר פרוץ מאד, החכם עיניו בראשו, איך לא להכנס למקומות שקשה לצאת מהם.