פינויים-פינויות

שאלה: האם מותר לבנות להשתתף בפינויים? האם להיאבק על ארץ ישראל על חשבון הצניעות?
תשובה:
מצוה גדולה היא ליישב את ארץ הקודש ולסייע לכל פעולה של ירושת הארץ ומניעת נתינתה לזרים. אולם מאז ומעולם גם במלחמת מצוה, נשים היוצאות למלחמה, אינן יוצאות להלחם ממש, אלא מסייעות את הלוחמים במזון ושתיה וכדומה. לכן כדי לשמור על צניעות בנות ישראל, דבר שאף הוא מגן על ארץ הקדש, נשים צריכות להיות רק במקום בו צניעותן נשמרת באופן מלא. ובזכות "והיה מחנך קדוש", יסייע ה' יתברך לכל המסייעים והמסורים לבניין ושמירת ארץ הקדש.