שלמות העם והארץ

שאלה: מה עושים כאשר האהבה לעם ישראל והאהבה לארץ ישראל מתנגשות?
תשובה:
בדרך כלל שתי האהבות הללו משלימות אחת את השניה ומתאימות ביניהן. כאשר משום מה בעינים של מציאות עכשווית הן נראות כמתנגשות יש להכריע על פי תורתנו הקדושה. יש להיוועץ עם תלמידי חכמים גדולים שאהבתם לעם ישראל ולארץ ישראל מסייעת להם למצוא את הדרך הטובה ביותר על מנת לעשות שלום בין אהבות אלו, או על מנת להכריע כראוי בדרך הישר.