לשקר להורים

שאלה: האם זה בסדר לשקר להורים..
תשובה:
שאלה:
האם זה בסדר לשקר להורים על המצב בבית בזמן שאינם נמצאים כדי שלא יצטערו שהלכו, ויהנו מזה שהם יצאו עם עצמם ולא נשארו איתנו-הילדים, בבית?
 
תשובה:
א. מעיקר הדין: ישנה מחלוקת ראשונים האם מותר לשקר במקרה שלזולת לא נגרם נזק כספי, שיש מי שאוסר (ספר חרדים), ויש מי שרק מוצא בזה פגם (ספר יראים). עד כאן באופן כללי.
ב. האם היותם הורים מוסיף לאיסור? ישנן דעות, ונראה שכך פוסקים להלכה, שחייבים לציית להם רק במקרים שזה נוגע ישירות להנאתם (להאכילם ולהשקותם וכו'), וישנן דעות שרצונו של אדם כבודו, ולכן החיוב בכבודם כולל מילוי כל רצון שלהם. מה עומד מהצד השני (אם נאמר שאין כאן איסור גמור, ובהחלט יש מקום לומר זאת)? לעשות להם נחת רוח (לפעמים זה סתם צו'פר, אבל לפעמים זה ממש נצרך).
ג. ועדיין אין זה ברור, כי אם מאמצים גישה כזאת באופן קבוע, מספיקה פעם אחת שבה נחשף השקר, כדי להכניס את הספק בלבם בכל פעם שתיווצר סיטואציה דומה, ויצא שכרו בהפסדו (שלא לדבר על זה שלפעמים עלולות להיות בעיות עוד יותר חמורות, כמו אובדן אמון ההורים בילדים וכו'). ועל כל פנים נראה לי שנצרך כאן הרבה שכל ישר, ואינני סבור שבזה התברכתי יותר מן השואלת (שגם מכירה את המצב המסויים שאני איני מכירו).