כללי שימוש בחדרים

 • הכנת אוכל ושתייה בחדר האוכל בלבד. אין לבשל בחדרים.
 • תליית תמונות, קישוטים, הודעות וכו' על הפוליגלים בלבד. אין לתלות שום דבר על הקירות.
 • אין לכתוב, לצייר או לקשקש על הרהיטים בחדר. גם עם עיפרון!.
 •  מערכת כיבוי אש תופעל במקרה של עשן בחדר ולכן אין להדליק נרות בחדר ואין להבעיר אש בסביבות הקרוונים. כל הדלקת אש תהיה במקום המיועד לכך.
 • אין להזיז את המיטות ממקומן.
 • יש לדווח מייד על תקלות בחדר (אחראית החדר בלבד) באמצעות רשימת התיקונים שבלוח הפנימייה.
 • אין לגעת בארון החשמל. במקרה של בעיה יש לפנות לאם הבית או למנהלת הפנימיה
 • כאשר חסר ציוד ניקיון (סמרטוטי רצפה, סמרטוטי מטבח, סקוצ'ים, חומר רצפה, חומר ניקוי כללי, אקונומיקה, שקיות קטנות, שקיות זבל, נייר טואלט) אחראית החדר תבקשו באמצעות רשימת הציוד שבלוח הפנימייה, ותבוא לאסוף מחדר ציוד בשעות הפתיחה. ציוד חדש יוחלף רק בהחזרת הציוד הישן.
 • יש לשמור על הניקיון השוטף ולבצע את כל המשימות הנדרשות בשעת הניקיון השבועית.
 • יש לפנות את שקיות הזבל היישר לפח האשפה! אין להשאיר שקיות זבל בפתח הקרוון מפאת החתולים.
ניקיון יומי:
ü      לסדר את המיטות.
ü      לטאטא את הרצפה.
ü      לרוקן את האשפה.
ניקיון שבועי (בשעת ניקיון):
ü      לנקות את השירותים והמקלחת עם אקונומיקה (להוציא שערות מהמסנן!)
ü      לשטוף את הפח, לייבש ולהחזיר.
ü      לנקות את המראות והחלונות (פעם בשבועיים).
ü      לשטוף את הרצפה.
ü      לנקות את הכניסה מבחוץ, ולבדוק שאין שאריות ציוד או זבל בכל סביבת הקרוון.
 
נוהל חלוקת ציוד ניקיון:
על לוח הפנימייה שבכניסה למשרדים יש לוח ציוד ניקיון לחדרים.
חדר שחסר לו ציוד: אחראית החדר תכתוב בלוח הציוד את הציוד שחסר להן בחדר (סמרטוטי רצפה, סמרטוטי מטבח, סקוצ'ים, חומר רצפה, חומר ניקוי כללי, אקונומיקה, שקיות קטנות, שקיות זבל, נייר טואלט). לאחר שאילה אישרה את אספקת הציוד וחתמה בדף תוכל אחראית החדר לקבל את הציוד בשעות הפתיחה בהבאת הציוד הישן.
חלוקת הציוד תתבצע בימים ראשון ורביעי מ17:00 עד 18:00 בחדר ציוד שליד הכיתות (חדר 2 – ליד חדר המדריכות).
שימו לב: המדריכה האחראית על חלוקת הציוד לא תחלק ציוד שלא כתוב בדף ואושר על ידי אילה!
 
תפקידי אחראית החדר:
 • אשת הקשר עם אם הבית
 • לדווח מייד על תקלות בחדר באמצעות רשימת התיקונים שבלוח הפנימייה. אין לפנות לאהרון בנושא זה בשום אופן! אם יש בעיה או עיכוב בתיקון נא לפנות לאילה.
 • לבקש ציוד ניקיון שחסר בחדר באמצעות רשימת הציוד שבלוח הפנימייה, ולבוא לאסוף מחדר ציוד בשעות הפתיחה.
 
נוהל החלפת חדרים:
לפני החלפת חדרים, כמו במעבר דירה, יש להוציא את כל הציוד האישי מהחדרים, ולנקות ניקיון יסודי. לאחר מכן אם הבית תעבור ותבדוק שכל החדרים נקיים וריקים מציוד אישי, וכל הציוד השייך לחדר נמצא במקומו. רק לאחר אישור שלה תתבצע ההחלפה.