תפקידי התורניות בכיתה

ניקיון יומי:
·        לטאטא את הרצפה.
·        לפנות את פח האשפה.
ניקיון שבועי (בשעת הניקיון):
·        לפנות את כל הציוד שנשאר על השולחנות לתאים.
·        להרים את הכסאות מעל השולחנות.
·        לשטוף את הרצפה.
·        אם השולחנות הוזזו יש להחזירם לאחר השטיפה למקומם הקבוע.
·        לנקות את הכניסה מבחוץ (להרים ניירות או לכלוכים מהשיחים ומהמדרגות).
 
בנות יקרות שימו לב!
·        התורנות היא חובתה הבסיסית של כל אחת ואחת ויש לבצע את כל המשימות ברצינות וביסודיות.
·        תורנית שצריכה להיעדר משעת הניקיון מסיבה מוצדקת אחראית למצוא מחליפה ולהודיע על כך למדריכה לפני תחילת שעת הניקיון.
·        בשעת הניקיון השבועית יש להתייצב בכיתה בשעת ההתחלה.
·        תורנית שלא בצעה את עבודתה כראוי ובזמן תישלח על ידי המחנכת לעבודות ניקיון באולפנה.