קיר תמך בבניה יהודית!

חברת פורת יוסף של אריאל בן שטרית מיצהר בונה לנו את הפנימיות, גם מקצועיות וגם אחים שלנו - גאווה אמיתית!

ידיעות נוספות